Herman Baars 40 jaar lid harmonie Caecilia

Tijdens de afsluitende BBQ avond van harmonie Caecilia werd Herman Baars gehuldigd. Inmiddels is Herman Baars, die als enige de bariton speelt binnen de harmonie, ruim 40 jaar lid van de Ootmarsumse muziekvereniging. Hans- Jurgen Oortmann overhandigde de jubilaris de bijbehorende oorkonde en de vergulde speld. Tevens was er een bos bloemen voor Herman en zijn vrouw Bea Baars.

“Twee keer eerder hadden we je willen huldigen, maar drie keer is scheepsrecht. De vorige keren kwam het er niet van ,maar vanavond ben je er en krijg je de huldiging, die je verdient,” begint Hans-Jurgen Oortmann zijn speech. De voorzitter belicht vervolgens de carrière en activiteiten van de jubilaris. “Je hebt les gehad van good old Riesmeijer. Met het 125-jarig bestaan zat je in de organisatie en heb je mede vorm gegeven aan dit succesvolle jubileumjaar. Ook heb je, samen met Bea, een tijd de muziekbibliotheek beheerd. Ook zit je weer in de concert commissie van onze harmonie. Je hebt bijna 25 jaar een bestuursfunctie vervuld, waarvan het grootste gedeelte als secretaris. Ook ben je lid van de Hoarnhofbloazers en heb je mede de verhuizing van de Radboudzalen naar het Damast in goede banen geleid. Veertig jaar lid is een bijzondere mijlpaal en wij willen jou graag als aandenken een oorkonde overhandigen van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie, KNMO, met het bijbehorende speldje.” Met een hartelijk applaus door de overige leden van de harmonie werd de jubilaris door zijn collega’s geëerd.

Jubileum
Rob Baars vertelde tijdens de gezellige barbecue over de plannen in het jubileumjaar 2023 als harmonie Caecilia 150 jaar bestaat.

Dat wordt groots gevierd met diverse concerten en een jubileumweekend. Drie grote pijlers zijn het Nieuwjaarsconcert, het jubileumweekend en een afsluitend ‘Queen’ concert. Maar ook tussen deze drie grote concerten door zal de harmonie ban zich laten horen in dit jubileumjaar.

Enig en anders
Op verzoek van velen traden ook Hans-Jurgen Oortmann en Marcel Punt op als het duo Enig & Anders. Met dit nummer traden ze ook op tijdens het Twents Songfestival, waar ze volgend jaar zeker weer aan deelnemen. Opnieuw oogstte het duo veel succes en dit keer wonnen ze wel een prijs, die hen door Robbert Wijdenes werd overhandigd: een krat bier!!~Daarna genoot iedereen volop van de barbecue, het drankje, het prachtige decor aan de Alleeweg en de gezellige sfeer.

Bron: In en om Ootmarsum