Commissies

Binnen de harmonie zijn de volgende commissies actief:

– Jeugdcommissie
– Activiteitencommissie
– Wervingscommissie
– Kledingcommissie
– Muziekcommissie