«

»

dec 19

Whatsapp, online Pubquiz en snapchat om saamhorigheidsgevoel leden harmonie Caecilia in stand te houden

Na de zomervakantie is de harmonie Caecilia weer begonnen met repeteren, maar het bleek voor korte duur. Het Coronavirus stak de kop weer op en na drie repetities blies het bestuur de wekelijkse oefensessie letterlijke en figuurlijk af.  Toch is er regelmatig onderling contact tussen de leden en dat vindt plaats dankzij de mogelijkheden van Whatsapp, Snapchat en een online Pubquiz. De Algemene Ledenvergadering kon geen doorgang vinden, maar toch zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen.
“Op het moment dat we begonnen te repeteren hadden we de stille hoop dat we  in januari een Nieuwjaarsconcert konden houden. Maar helaas mocht dit niet zo zijn en hebben we na 3 repetities alles moeten afblazen om de welbekende redenen,” blikt voorzitter Hans-Jurgen Oortmann terug. “Als harmonie hebben we dit jaar helaas weinig tot geen muziek kunnen maken; ook zijn optredens en concerten niet doorgegaan vanwege het corona virus. Het laatste mini optreden vond plaats op Koningsdag. We hebben het Wilhelmus gespeeld bij het bejaardenhuis. Plannen waren er genoeg en ook wilden we wel graag, maar het mocht gewoon niet. Als mens denk ik dat velen onder ons direct, maar zeker ook indirect, met corona te maken hebben gehad. Ook hier in Ootmarsum en omgeving zijn mensen goed ziek geweest en zijn er helaas enkele mensen overleden aan de gevolgen van dit virus.  Voor zover ons bekend niet binnen de directe familiekring van de harmonie, maar we hebben wel  enkele leden gehad die er flink ziek van zijn geweest en nog steeds herstellende zijn.”
Na de harde Lock down, die de regering afgelopen maandag 14 december heeft afgekondigd, verwacht de voorzitter niet dat er al in het begin van het nieuwe jaar gerepeteerd gaat worden. “De Lock down duurt tot 19 januari en tot die tijd wachten we af wat dat voor ons als harmonie betekent. De kans is echter heel reëel dat we tot die datum niet mogen en ook niet willen repeteren. Alleen door zo veel mogelijk contacten te vermijden krijgen we corona eronder,” is de stellige overtuiging van Hans Jurgen Oortmann.

Rob Baars overtuigende winnaar Pubquiz
Het lijfelijke contact is dus niet mogelijk, maar via whatsapp en snapchat hebben de leden  veelal dagelijks contact met elkaar om ook de onderlinge band en het saamhorigheidsgevoel in stand te kunnen houden.  “We gaan ervan uit dat deze vervelende periode voorbij gaat en dus kijken we met zijn allen uit naar het moment dat we muziek mogen maken en weer concerten kunnen organiseren en uitvoeren. Tijdens één van ‘onze repetitieavonden’ hebben we met een groot aantal leden virtueel een Pubquiz gespeeld, die door dirigente Nikki Kleijsen en Frederieke Kotterman in elkaar is gezet. Zij praatten het geheel  ook aan elkaar. De quiz bestond uit vragen over de harmonie, weetjes over leden, maar ook de muziekkennis werd op de proef gesteld. We hebben een ontzettend gezellige en energieke avond gehad, waarbij ook nog enkele leuke prijzen te winnen waren.  Rob Baars was de (bijna) alles wetende winnaar, gevolgd door Patricia Baars en Juliët Rouwers.

Algemene Ledenvergadering ging dit jaar niet door
Helaas kon de ALV niet doorgaan, maar er waren toch twee belangrijke punten die het bestuur met de leden heeft afgestemd dan wel medegedeeld. Binnen het bestuur was de immer betrouwbare Johan Meijners aftredend en wel herkiesbaar en de penningmeester is weer voor 3 jaren benoemd. Truus Kotterman was aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats is Adelheid Oude Alink, paukenist en zus van Truus, voorgedragen en benoemd als bestuurslid. De contributie voor het lopende jaar is niet verhoogd, ondanks mindere opbrengsten uit activiteiten. Het bestuur is gelukkig in staat de lopende kosten onder controle te houden en dus is er geen noodzaak om de contributie te verhogen.