«

»

sep 30

Politieagent Robbert Wijdenes zorgt met trekking loterij harmonie voor vijf blijde gezichten

De voorzitter van de slagwerkgroep van Harmonie Caecilia, Robbert Wijdenes, trok dit keer de balletjes en zorgde na de derde trekking in 2017 voor vijf blijde gezichten. De reden dat hij de trekking mocht verrichten had bij Robbert zelf ook al voor veel vreugde gezorgd, want in de week daarvoor wist hij Cum Laude te slagen voor de opleiding als politieagent. Naast de felicitaties voor de winnaars van deze trekking van de loterij van Harmonie Caecilia dus ook de gelukwensen aan Robbert Wijdenes.
Onder toeziend van de notaris werden de balletjes getrokken en de prijzen verdeeld.
De loterij van de harmonie kende de volgende winnaars:
50 Euro              Familie Bronswijk
100 Euro              H.J. Oortmann
150 Euro              Rob Oolderink
200 Euro              Wim Harmsen
350 Euro              Anja Hinderdael

Response code is 404
Zoals men op de foto’s kan zien, werden de prijzen weer met veel vreugde in ontvangst genomen !!

Verkoop loten 2018
Volgende maand begint de harmonie al weer met de verkoop van de loten voor 2018 ! Waarschijnlijk zullen er een beperkt aantal loten beschikbaar komen, dus mensen die een kansje willen wagen EN de harmonie willen steunen kunnen zich melden bij H.J. Oortmann (oortmann@kpnmail.nl). De voorzitter ontvangt graag deze mails met het verzoek om deel te nemen aan de loterij, die jaarlijks bestaat uit vier trekkingen.

Diverse optredens Harmonie Caecilia
De harmonie is al weer volop bezig met het repeteren van liedjes voor het Kerstconcert dat dit jaar wordt gehouden bij hotel v.d. Maas en wel op 17 december.
Op 7 januari  verzorgt het muziekkorps  een Nieuwjaarsconcert bij Gasterij Oatmössche.
Zo lang hoeven de liefhebbers trouwens niet te wachten, want de Harmonie neemt deel aan de Mariaprocessie op 14 oktober, de Sint Maartenoptocht op 11 november en de intocht van Sinterklaas op 18 november.
De Slagwerkavond in het Damast is ook weer terug en wel op 18 november ’s avonds in het Damast.

Dus genoeg activiteiten de komende tijd !