«

»

dec 29

Lot uit de loterij voor de familie Stroot

De laatste trekking van de loterij van de harmonie Caecilia zorgde er voor dat de familie Stroot er met de hoofdprijs vandoor ging. De notaris trok weer de lotnummers na afloop van het succesvolle Kerstconcert bij hotel van der Maas. Het bekende lot uit de loterij was dus voor het echtpaar Stroot.

Petra en Vincent Maaswinkel ontvingen uit handen van de harmonie de 2e prijs. Een echte Caecilia man wist de derde prijs in de wacht te slepen. De ‘deurbewaarder’

Jan Tenniglo toonde zich een gelukkig man met deze prijs.  De familie Oortmann legde beslag op de vierde prijs.

Hans Jurgen Oortmann liet direct een sorry horen en vertelde dat hij er niets aan kon doen, waarop de notaris instemmend knikte. De vijfde prijs was weggelegd voor de familie Vrielink.

Geen onbekende in de notariswereld,  en ook hier was er geen enkele sprake van  onreglementaire handelingen. De prijswinnaars hebben hun prijzen volledig en eerlijk verdiend en daarmee werd de laatste trekking van 2014 een feit.
Dit was dus de laatste trekking van 2014 en we hebben voor 2015 de meeste loten al weer kunnen  verkopen; enkele loten zijn nog beschikbaar en daartoe kunnen mensen contact opnemen met H.J. Oortmann  per mailoortmann@kpnmail.nl of bellen 0541-292895. Maximaal 150 loten worden er verkocht.

Prijswinnaars, die het geld hebben ontvangen, zijn:
5e prijs  50 euro Fam. B. Vrielink
4e prijs 100 euro Fam. H.J. Oortmann
3e prijs 150 euro Jan Tenniglo
2e prijs 200 euro Fam. Maaswinkel
1e prijs 350 euro Fam. Stroot

Response code is 404

Bron: In en om Ootmarsum