«

»

aug 09

In een ‘Sound of silence’ muziekjaar zijn jubilarissen harmonie Caecilia in het zonnetje gezet

Door de Corona werd het voor harmonie Caecilia een stil jaar. Dit ‘sound of silence’ muziekjaar hopen de leden op 24 augustus af te sluiten. Op die dag staat de eerste repetitie gepland in Het Damast. “Het afgelopen jaar was een stil jaar en we hebben weinig muziek kunnen maken. Hoogtepunt was de deelname aan het carnavalsfestival, waarbij we een filmpje hebben samengesteld en als winnaar uit de bus zijn gekomen. Verder waren er genoeg plannen om muziek te maken, maar dat kon helaas niet doorgaan vanwege de bekende redenen,” vertelt voorzitter Hans-Jurgen Oortmann.

Kapberg openluchtmuseum als oefenplek
“In mei en juni hebben we weer groepsgewijs kunnen repeteren, waarbij we  enkele keren van  de kapberg  in het open lucht museum gebruik mochten maken. Verder heeft het orkest in Weerselo gerepeteerd; de slagwerkgroep kon daardoor in de grote zaal van het Damast repeteren,” vervolgt de voorzitter van harmonie Caecilia.  “We hebben dit bijzondere  jaar afgesloten met een BBQ, waarbij we de gelegenheid hebben genomen om de jubilarissen van 2020 en 2021 te huldigen.”

Al lid vanaf 1955
Hans-Jurgen Oortmann mocht vier jubilarissen in het zonnetje zetten, waarvan Henk Urban al lid is sinds 1955. Vorig jaar vierde hij zijn 65-jarig lidmaatschap, maar door Corona……………..kreeg hij niet de welverdiende onderscheiding. Jan Tenniglo is inmiddels 65 jaar lid. In 1956 trad hij toe tot de drumband, maar stopte in 1988 door een hernia. Hij bleef de harmonie trouw en verzorgde in al die jaren, tot nu toe, de leden van koffie en een drankje aan de bar.
Johan Meijners en Johnny Kotterman vierden het 40-jarig lidmaatschap. Johan Meijners beheert al 40 jaar de penningen van de muziekvereniging. Hij heeft nooit een instrument bespeeld, maar kende als geen ander de maat van het geld. Veel waardering was er ook voor Johnny Kotterman, een ras muzikant op een hoog niveau, die veel solopartijen voor zijn rekening nam.
Daarna nam Tine Damink het woord en richtte zich tot de voorzitter, want deze vierde zijn zilveren lidmaatschap. Zij roemde de preses voor zijn geweldige inzet en het vermogen om de vereniging een gezicht te geven door uitdagingen aan te gaan. Daarmee doelde ze onder meer op de succesvolle concerten in de sporthal en in de r.-k. kerk, maar ook de kleine evenementen, de loterij en vooral de wijze, waarop Hans-Jurgen Oortmann de harmonie op een sociale en bindende wijze leidt.
Herman Baars en Giny van Benthem zijn dit jaar ook 40 jaar lid, maar waren verhinderd en zij worden op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering in 2022 gehuldigd.

Na zes jaar inzet voor de harmonie nam Truus Kotterman afscheid als bestuurslid. Haar functie blijft in de familie, want zus Adelheid werd als nieuw bestuurslid verwelkomd.
De tweede trekking van de loterij is niet door gegaan en deze zal samen met de derde trekking in september plaatsvinden. De voorzitter sloot de ALV af met de vurige wens dat de muziekvereniging op 24 augustus weer kan beginnen met de repetities.

Bron: In en om Ootmarsum

Foto’s harmonie: