«

»

apr 20

Harmonie Caecilia neemt geen enkele ‘muzikaal’ risico

Het Coronavirus treft ook harmonie Caecilia. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze muziekvereniging, maar het heeft wel een aantal consequenties. In het weekend voor Moederdag is er de jaarlijkse bloemenactie, maar het bestuur heeft besloten om deze niet door te laten gaan.  “We zien geen mogelijkheid om onder de huidige omstandigheden en  regelgeving dit in goed banen te leiden. Tevens willen we hier geen risico lopen en is de gezondheid van de leden en mensen die we daarmee benaderen  belangrijker dan de financiële opbrengst die we dit jaar helaas mis zullen lopen,” aldus voorzitter Hans-Jurgen Oortmann.
Door het Coronavirus wordt er door de harmonie al wekenlang niet gerepeteerd.  De muziekvereniging heeft geen toegang tot het Damast. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de repetities, maar bijvoorbeeld ook voor de trekking van de loterij. De eerste trekking had plaats moeten vinden op 31 maart, maar kon door de Corona maatregelen geen doorgang vinden. De volgende staat gepland op 30 juni. De kans is aanwezig dat ook die trekking misschien niet mogelijk is en dan wordt alles verschoven naar 29 september met de kans dus dat er dan drie trekkingen op één avond plaatsvinden.
Het is duidelijk dat harmonie Caecilia in deze Corona periode geen enkel risico wil nemen. De muziek even niet laten horen, en ook geen andere activiteiten, totdat het sein ‘veilig’ gegeven wordt.

Bron: In en om Ootmarsum