«

»

apr 02

De eerste winnaars in 2019 loterij Harmonie Caecilia

Ook dit jaar worden er weer vier trekkingen verricht voor wat betreft de succesvolle loterij van harmonie Caecilia. De eerste winnaars in 2019 werden dit keer getrokken door Paulien Eertman, die wel eens wilde weten hoe een dergelijke trekking verloopt. Dus trok zij onder het toeziend oog van de notaris de balletjes. Het leverde vijf winnaars op, die de prijzen met veel vreugde in ontvangst namen.

50 Euro              Familie Luft

100 Euro              Familie Eertman

150 Euro              Fam. v.d. Heiden

200 Euro              Fam. van Gemerden

350 Euro              Fam. Morshuis
(die wederom een deel hebben gedoneerd aan de harmonie)

Donateursactie
Deze week is ook weer de jaarlijkse donateursactie: huis aan huis wordt een brief bezorgd met informatie over de Harmonie Caecilia, wat we doen en waar de donaties voor gebruikt worden.

Bron: In en om Ootmarsum