jul 03

De blijde gezichten na de loterij van de harmonie

Op veel vlakken zit er veel muziek in harmonie Caecilia. De laatste weken voor de vakantie heeft men zich nog eens op meerdere locaties laten horen. En daarnaast was er weer de volgende trekking van de succesvolle loterij van het Ootmarsums muziekkorps.
Concertje Bejaardenhuis 3
Voorspeelavond in Franciscus
De leerlingen, die les hebben bij het woonzorgcentrum Franciscus hebben  een voorspeelavond gehouden. Onder zomerse temperaturen zat iedereen bij de ingang en hebben alle HaFa ( harmonie/fanfare)  leerlingen en ook die op blokfluit en piano hun beste beentje voorgezet om te laten horen wat ze zoal kunnen !

Wijkconcertje de Haar 1
Wijkconcerten

Daarnaast zijn er door de harmonie  2 wijkconcertjes gegeven:  de eerste aan de van Bentheimstraat en de tweede aan de Haar ( in de wadi): de buurt had er iets gezelligs van gemaakt en daar is samen met de slagwerkgroep  een leuk concert gegeven. Daarna werd er nog gezellig met de buurtbewoners een borrel gedronken.

Nicole Brons maakt vijf winnaars blij
Die avond is ook de notaris mevr. Heitkamp langs gekomen en onder haar toeziend oog heeft Nicole Brons de balletjes getrokken:

Loterij 50
50 euro ging naar de familie ter Horst
Loterij 100
100 euro naar Herman Baars ( zoon Rob nam het in ontvangst)
Loterij 150
150 euro ging naar Willem Silderhuis
Loterij 200
200 euro naar de familie Meijerink
Loterij 350
350 euro naar de familie Luft

Wederom alleen maar blije gezichten !

Rabo Clubkas
Rabo Clubkas Campagne levert nieuwe trompet op

Blij keek ook penningmeester Johan Meijners nadat hij de cheque van de Rabo Clubkas campagne ontving uit handen van Peter Postel.  Maar liefst 653,32 euro werd er overgemaakt. “Alle mensen die op de harmonie hebben gestemd willen we hiermee ontzettend bedanken! Het geld zal voor de aanschaf van een nieuwe trompet worden gebruikt.

Wijkconcertje de Haar 2
Zwangerschapsverlof voor dirigente
Voor de harmonie wacht voor de zomervakantie nog één repetitie en een week later volgt de traditionele, afsluitende barbecue. Op 4 september is weer de eerste repetitie en zullen de eerste Kerststukken al worden gerepeteerd voor het Adventsconcert dat op zondag 16 december in de R.K. kerk wordt gehouden.
Dirigente Nikki Kleijsen gaat met zwangerschapsverlof en neemt  in oktober het stokje overnemen van haar tijdelijke vervanger Marcel Bergboer.

 

Bron: In en om Ootmarsum

jun 05

Weekendje weg met de harmonie naar Damme

De wens bestond al heel lang om met de gehele harmonie een weekend weg te gaan en niet alleen om muziek te maken, maar ook gezellig met elkaar andere activiteiten te ondernemen en dat is wel gelukt  gelet op bijgaande  foto’s.
De trombone sectie heeft de handschoen opgepakt en van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei een weekend weg georganiseerd.  Dat weekend is de harmonie  met 37 leden naar het op 125 kilometer verderop  liggende Damme vertrokken, waar de muzikanten  het weekend in een jeugdherberg hebben doorgebracht.

Harmonie Caecilia mei 2018 (8)
Vrijdagavond een gezellige spelletjes avond gehad, waarna buiten bij een kampvuur tot diep in de nacht werd gezongen, gepraat en gedronken.
Harmonie Caecilia mei 2018 (12)
Zaterdag de hele dag in de buitenlucht op het gazon muziek gerepeteerd. Het orkest samen met de slagwerkgroep. ’s Avonds was er weer een gezellige avond georganiseerd.
Harmonie Caecilia mei 2018 (22)
Zondagmorgen te voet de stad Damme verkend en na de lunch terug naar Ootmarsum waar rond 16 uur de harmonie door het centrum trok en bij de diverse terrassen muziek ten gehore bracht.  Afgesloten werd met een patatje bij café de Poort, waarna de meerderheid nog tot laat in de avond op het terras bleef plakken.

Iedereen was het erover eens dat het een geweldig en zeer geslaagd weekend was !!

bron: In en om Ootmarsum

Harmonie-Caecilia-mei-2018-weekendje-weg-uitgelicht-630x296.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-14.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-24.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-13.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-12.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-19.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-20.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-17.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-3 (1).jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-11.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-4 (1).jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-1.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-9.jpgHarmonie-Caecilia-mei-2018-2 (1).jpg

jun 05

Het marcheert lekker bij harmonie Caecilia

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van harmonie Caecilia waren binnen het bestuur Hans- Jurgen Oortmann en Tine Damink aftredend.  Beiden werden unaniem herkozen voor de komende drie jaar. Hans-Jurgen Oortman als voorzitter en Tine Damink als bestuurslid.  Jarno Brügging en Gert Jan Mulstege zijn 25 jaar lid van de harmonie en worden tijdens de Slagwerkavond op 1 december  daarvoor in het zonnetje gezet. Het bestuur  liet weten dat er binnenkort een Jubileumcommissie wordt opgericht, die zich bezig gaat houden met het 150-jarig bestaan in 2023 ! Bij dit bijzondere jubileum  wil de harmonie uitgebreid bij stil staan en een groot feest voor Ootmarsum en omgeving organiseren.

Vergadering met jeugdleden
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering was er een aparte vergadering van het dagelijks bestuur  met de jeugdleden.

Punten die daarbij aan de orde kwamen:
* jeugduitje. Dit jaar zijn ze wezen lasergamen in Nordhorn en als afloop een patatje met een ijsje bij café de Poort in Ootmarsum
* vrijdag 15 juni is er een voorspeelavond in het woon – en zorgcentrum  Franciscus
* het beginnersorkest HC de notenkrakers  speelt ook mee in de komende wijkconcerten
* zondag 8 juli is de DACAPO muziekdag in het Cultuurhuis in Rossum
Jongere leden gaan die dag repeteren en afsluiten met een concert Thema is dit jaar Foute party
* er werden ideeën uitgewisseld over het volgende jeugduitje
* De jeugdleden mochten muziek opnoemen, die ze wel eens zouden willen spelen. Hier kwam een lange lijst naar voren waarvan bekeken gaat worden welke geschikt zijn
In de rondvraag werd door de verschillende jeugdleden nog eens bevestigd dat ze het erg leuk vinden om samen muziek te maken bij HC de Notenkrakers !

ALV Harmonie Caecilia
Om 19.45 uur begon de ALV vergadering met een moment stilte ter nagedachtenis aan leden die overleden zijn.  Vervolgens werd de agenda afgewerkt die vooraf was opgestuurd. De notulen en afgehandelde actiepunten van de vorige vergadering werden goedgekeurd.

Robbert Wijdenes gaf een opsomming van alle activiteiten, die in 2017 hadden plaats gevonden en waar de harmonie haar medewerking aan had verleend

Het Jaarverslag van het secretariaat werd voorgelezen, waarna de diverse commissies het woord kregen om over hun activiteiten te vertellen. Dat zijn:  Jeugdcommissie, Wervingscie, Muziekcie, Kledingcie, Aciviteitencie, PRcie, Concertcie, Instrumentecie, Opleidingencie.
Tim Baars vertelde over de bezetting en de activiteiten van de Hoarnhofbloazers.

Vervolgens werd het financieel verslag 2017 besproken alsook de begroting 2018. Hierbij werden diverse zaken kort toegelicht door de penningmeester Johan Meijners. Aansluitend het verslag van de Kascommissie,  die de boeken heeft gecontroleerd en Johan décharge heeft  verleend. De cijfers zagen er weer goed uit.  Mede door de verschillende acties, die elk jaar worden gehouden is de muziekvereniging  in staat de contributie laag te houden en staat de harmonie er financieel netjes voor.

Beleidsplan
Vorig jaar werden Roeland Hinderdael, Marcel Punt en Gert Jan Mulstege door het bestuur gevraagd een beleidsplan op te stellen voor de komende  5 jaar tot 2023.  Zij hebben het afgelopen jaar hier intensief aan gewerkt en op de ALV is dit beleidsplan gepresenteerd en ook vastgesteld.

Rondvraag
Tenslotte kwamen in de rondvraag nog diverse zaken naar voren met vragen over het nieuwe privacybeleid, het weekend weg naar Duitsland, meedoen met een festival en de organisatie van het Caeciliafeest op 30 november.

Om 21.30 uur werd de vergadering afgesloten en onder het genot van een drankje werd nog even gezellig nagepraat. De leden waren het er over eens dat het lekker marcheert bij hun harmonie.

Bron: In en om Ootmarsum

mei 22

Harmonie Caecilia verzorgt muzikaal verjaarscadeau

Harmonie Caecilia heeft een mooi tuinconcert mogen verzorgen ter gelegenheid van de verjaardag van Martina Snoeijnk.  Tijdens het laatste Glazen Huis Ootmarsum  bracht de familie Snoeijnk het hoogste bod  uit op het veilingitem: een concert van de harmonie Caecilia.
Harmonie Caecilia tuinconcert 2018 (2)
Dat vond plaats in de tuin en in deze geweldige ambiance met een super publiek werd het een geweldige happening en een onvergetelijk verjaarscadeau voor Martina.
Vorig jaar wilde ook Monique Sleiderink graag een tuinconcert en bood voor hetzelfde bedrag tijdens de veiling voor de goede doelen van het Glazen Huis Ootmarsum. Hiervoor wordt binnenkort een datum geprikt.
Harmonie Caecilia tuinconcert 2018 (2) Harmonie Caecilia tuinconcert 2018 (4)

Bron: In en om Ootmarsum

 

mei 10

Harmonie Caecilia zet Ootmarsum in de bloemetjes met traditionele bloemenactie

Traditiegetrouw trekt harmonie Caecilia op de vrijdag en zaterdag voor Moederdag weer door Ootmarsum met bloemen, planten en potgrond.
Vrijdag 11 mei tussen 18 en 21 uur worden onder andere de wijken Wildehof, plan Vinke en Brookhuis bezocht en op zaterdag 12 mei vanaf 10 uur tot 16 uur Ootmarsum  en omstreken.
Mensen die zelf langs willen komen, kunnen gedurende bovenstaande tijden ook terecht bij de hal van Aannemersbedrijf Twente gelegen aan de Mors 2a.
De opbrengst van deze bloemenactie wordt door de harmonie besteed aan muzieklessen voor jonge muzikanten en aan het instrumentarium van Caecilia.

Bron: In en om Ootmarsum

IMG-0538.JPG31729577_2004132666582100_6307899960897568768_n.jpg31712095_234795843934920_2057225399900831744_n.jpgec8f9dbe-5e64-430a-83cd-b6f7c49c033a.JPG

apr 28

Koningsdag in Ootmarsum een knus en sociaal evenement met een zonnig karakter

Wat een zonnetje allemaal wel niet kan doen. Die oranje bol kwam vandaag goed van pas, want het was op deze Koningsdag in Ootmarsum gezellig druk.
Koningsconcert Harmonie Caecilia 2018 (68)
Op het moment dat Harmonie Caecilia met haar Koningsconcert begon waren nagenoeg alle stoelen op het Marktterras bezet. En ’s middags bij de Koningsspelen was het zelfs opvallend druk en stonden er zelfs rijen voor de suikerspin en het schminken.  Niemand, die er echter over klaagde, want het was knus, sociaal en gezellig met een zonnig karakter.
Koningsconcert Harmonie Caecilia 2018 (13)
’s Morgens op de Markt was er een plek gereserveerd voor de vijf gedecoreerden en op deze wijze konden vele inwoners van Ootmarsum en andere belangstellenden de geridderden een hand geven. Harmonie Caecilia, nog nauwelijks bekomen van een prachtig concert ter ere van de 80-jarige Ton Schulten, trok op deze Koningsdag eerst langs woonzorgcentrum Franciscus. De stemming zat er goed in met oranje versierde bewoners, die genoten van de nummers van het muziekkorps. Op de Markt begon het concert met het jeugdorkest dat een aantal nummers speelde.
Koningsconcert Harmonie Caecilia 2018 (29)
De uitvoering van de harmonie werd weer vakkundig aan elkaar gepraat door Rob Baars, terwijl Nikki Kleissen ‘op de bok’ stond.
Koningsconcert Harmonie Caecilia 2018 (19)
De nog jonge dirigente bewijst met ieder optreden over uitstekende dirigeer kwaliteiten te beschikken en zorgt er ook voor dat Harmonie Caecilia de laatste jaren gegroeid is in niveau en het lef hebben om andere stukken te spelen dan de gebruikelijke marsen. Dat bewees het verjaardagsconcert voor Ton Schulten, maar zeker ook weer het Koningsconcert op de Markt. Veel indruk maakte ook de slagwerkgroep onder leiding van Erik Blom.
Koningsconcert Harmonie Caecilia 2018 (70)
Ook bij deze slagwerkers straalt het vertrouwen er van af en is het niveau nog steeds groeiende. Er wordt onder het publiek met veel waardering gesproken over ‘onze harmonie’  en dat is een goed teken. Voorzitter Hans Jurgen Oortmann blikte in zijn openingswoord nog even terug op het succesvolle concert en bedankte alle betrokkenen. Speciaal welkom was er voor de inwoners, die een lintje uitgereikt hadden gekregen, erelid Joop Heesink en beschermheer Ton Schulten. Gezamenlijk werd het Wilhelmus gespeeld, waarna het concert verder ging en geen moment verveelde.

Bron: In en om Ootmarsum

Koningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-13.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-4.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-63.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-16.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-70.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-60.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-35.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-72.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-76.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-51.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-27.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-29.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-17.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-19.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-44.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-47.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-68.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-43.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-9.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-41.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-1.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-31.jpgKoningsconcert-Harmonie-Caecilia-2018-3.jpg

apr 28

Grandioze verjaardag ambassadeur Ton Schulten

Ton Schulten vierde op een bijzondere wijze zijn 80e verjaardag. Dat gebeurde onder meer met een concert van de harmonie Caecilia met vele hoogtepunten. Eén van die memorabele momenten was dat burgemeester John Joosten de Ootmarsumse kunstenaar benoemde tot ambassadeur van de gemeente Dinkelland en daarmee is de geboren Siepel de derde inwoner uit deze fusiegemeente, die deze eretitel in ontvangst mocht nemen. Verdere kersen op de taart op dit verjaardagsfeest waren de prachtige optredens van Karin Hertsenberg en de jonge, talentvolle  Ootmarsumse Jasmijn Oude Grote Bevelsborg. En natuurlijk de presentatie van het nieuwe boek over Ton Schulten door Jan Hol, één van de auteurs en het gouden palet voor Christl Kottink als trouwe medewerkster van het museum. Het gehele concert was eigenlijk één groot feest mede door de harmonie Caecilia, want het klonk als en klok in een meer dan goed gevulde kerk waar de genodigden en de belangstellenden optimaal genoten van het grandioze verjaardagsfeest van Ton Schulten.

Ton Schulten 80 jaar (61)
Ambassadeur van de gemeente Dinkelland
Om klokslag half zeven opende Simone Veldboer deze bijzondere bijeenkomst. “Ik wil allen welkom heten en natuurlijk onze jarige Ton Schulten. Tachtig jaar is hij geworden en het opvallende is dat hij vanmorgen op zijn verjaardag nog gewoon gewerkt heeft. In het museum hebben we koffie en een taartje genuttigd en het leek dus een dag als alle andere,” vertelt Simone Veldboer. “Dat is het dus niet, want Ton heeft altijd al laten weten een groot muziekliefhebber te zijn. Vijf jaar geleden ter gelegenheid van de opening van zijn museum en zijn 75everjaardag werd hij gevraagd om beschermheer te worden van Harmonie Caecilia. Daar twijfelde hij geen moment over en eigenlijk is toen al de basis gelegd voor dit verjaardagsconcert.” Vervolgens gaf ceremoniemeester Simone het woord aan burgemeester John Joosten. “Ton, we kennen elkaar nog niet zo lang, maar ik ervaar jou als een warm man, die verknocht is aan Twente en zeer zeker aan het stadje Ootmarsum. Je liet me je eerste schilderij zien, nadat je dat noodlottige ongeval hebt gehad en het bezorgde me kippenvel. Het heeft je achteraf gevormd tot de geweldige kunstenaar die je nu bent. Het Twentse landschap is je inspiratiebron en inmiddels zijn je stijl en je werken ook buiten onze regio en landsgrenzen wereldberoemd. Het geeft ons als college een goed gevoel een dergelijke inwoner binnen onze gemeente te hebben en daarom willen we je graag de eretitel ‘Ambassadeur van Dinkelland’ geven, “complimenteert burgemeester Joosten de inbreng van de kunstschilder om zijn stadje Ootmarsum en dus ook de gemeente Dinkelland op de kaart te zetten.

Ton Schulten 80 jaar (90)
Prachtige muziekstukken geven verjaardag extra cachet
Na deze eretitel werd het concert een vervolg gegeven met een aantal prachtige muziekstukken. Het ‘Moment for Morricone’ met een geweldige compilatie van deze filmcomponist zorgt voor kippenvelmomenten en zeker als de soliste Karin Hertsenberg de bekende filmmuziek van haar voortreffelijke stemgeluid voorziet. Ze komt op vanachter uit de kerk en vervolgens hoor je haar zang, de gedisciplineerde achtergrondmuziek van de harmonie en verder kun je een speld horen vallen. Ook het volgende nummer Habanera vertolkte de Oldenzaalse sopraan met veel gevoel en het samenspel tussen het muziekkorps en de soliste verliep alsof ze al decennia met elkaar optraden.
Ton Schulten 80 jaar (107)
En het vervolg van het concert maakte diepe indruk bij de aanwezigen in de kerk, want ‘Victors Tale’ met een uitmuntende klarinet solo van Jasmijn Oude Grote Bevelsborg gaf aanleiding voor het publiek om minutenlang te klappen voor deze bijdrage. Het gaf de verjaardag van deze 80-jarige kunstenaar extra cachet.

Ton Schulten 80 jaar (103)
Presentatie boek Ton Schulten-De schilder en zijn landschap
Jan Hol kreeg het woord en hij is één van de samenstellers van het nieuwe Ton Schulten boek. Een lijvig werk met veel illustraties dat bij voorinschrijving ruim 90 euro kost. “Ik heb er echt over nagedacht of deze prijs niet teveel is,” laat een erlijke Jan Hol weten. “Aan de andere kant is het een monumentaal boek en in een dergelijke versie is het in Nederland nog nooit uitgebracht. Het boek is ongeveer 5 kilo en dus betaalt de koper per kilo ongeveer 20 euro. Het kent 400 pagina’s en dat kost de consument 25 eurocent. Verder bevat  het boek zo’n 800 illustraties van de werken en dan praten we over 12,5 eurocent. Belangrijker is dat dit boek een mooi overzicht geeft over het leven van deze Ootmarsumse kunstenaar. Het is echt een magistraal boek en ik mag verklappen dat het middelpunt van dit boek, Ton Schulten, erg geëmotioneerd raakte toen hij voor het eerst dit lijvige boek in ontvangst nam.”

Ton Schulten 80 jaar (186)
Ode van Ank aan haar man Ton

Na de presentatie van het boek kon er opnieuw genoten worden van de harmonie en de soliste Karin Hertsenberg. Het ‘Avé Maria’ en het ‘Ich gehör nur mir’ werden vertolkt en als slotstuk van deze mooie samenwerking tussen de sopraan en het muziekkorps lieten deze ras musici het ‘You raise me up’ met veel emotie horen. Het stemgeluid van Karin en de muzikale inbreng van de harmonie zorgden voor een absoluut hoogtepunt tijdens dit concert. Daar bleef het niet bij, want ook petekind
Ton Schulten 80 jaar (180)
Erik Lammerink nam het woord en sprak zijn oprechte waardering uit aan zijn oom en tante. “Jullie liefde voor Twente en met name Ootmarsum  zorgen steeds weer voor bijzondere momenten. Ik heb in Valencia gezien hoe veel jullie van dieren houden en samen hebben we de nodige reizen ondernomen naar exposities van Ton over de hele wereld. En toch was er altijd weer dat moment dat jullie gelukkig waren om terug te keren naar het stadje waar jullie beiden zoveel van houden en dat is natuurlijk Ootmarsum. Ik wens jullie straks in het voormalige hotel e la Poste veel geluk en hopelijk kunnen jullie daar nog jaren van genieten,” is de hartverwarmende gelukwens van petekind Erik. Heel bijzonder was ook de ode van Ank aan haar Ton, waarin zij niet alleen haar eigen gevoel verwoordde, maar ook de gevoelens van vele anderen. Ook dit was weer zo’n moment om kippenvel te krijgen.
Ton Schulten 80 jaar (198)
Het slotakkoord
In de kerk werd  Christl Kottink door Ton en Ank in het zonnetje gezet. Ze werd in de speech van Ton geprezen voor haar inzet. “Je hebt nu zo’n vijftien jaar bij ons gewerkt en ik heb nog nooit woorden met je gehad. Christl je bent oprecht en tegelijkertijd een stille kracht en dat maakt jou tot een voor ons onmisbare werknemer. Dankjewel voor je inzet en voor je  trouw om voor ons te werken. Mijn Ank zal je dit eerbetoon opspelden, want dat durf ik niet,” lacht de 80-jarige Ton Schulten. En natuurlijk was er ook veel waardering voor de solisten en de dirigente Nikki Kleijsen, want zij zorgden samen met de muzikanten met een komisch slotakkoord en de organisatie vanuit het Ton Schulten museum voor een onvergetelijke verjaardag.
Ton Schulten 80 jaar (153)
Daarmee kwam er een eind aan een prachtig eerbetoon aan een karakteristiek mens uit Ootmarsum. Naderhand werd het feest nog voortgezet in het museum van de jarige en genoten velen van de uitnodiging van Ton Schulten om samen zijn verjaardagsfeest te vieren.

Bron: In en om Ootmarsum

Ton-Schulten-80-jaar-103.jpgTon-Schulten-80-jaar-65.jpgTon-Schulten-80-jaar-47.jpgTon-Schulten-80-jaar-230.jpgTon-Schulten-80-jaar-240.jpgTon-Schulten-80-jaar-49.jpgTon-Schulten-80-jaar-173.jpgTon-Schulten-80-jaar-107.jpgTon-Schulten-80-jaar-185.jpgTon-Schulten-80-jaar-40.jpgTon-Schulten-80-jaar-205.jpgTon-Schulten-80-jaar-9.jpgTon-Schulten-80-jaar-111.jpgTon-Schulten-80-jaar-227.jpgTon-Schulten-80-jaar-41.jpgTon-Schulten-80-jaar-90.jpgTon-Schulten-80-jaar-150.jpgTon-Schulten-80-jaar-225.jpgTon-Schulten-80-jaar-208.jpgTon-Schulten-80-jaar-102.jpgTon-Schulten-80-jaar-1.jpgTon-Schulten-80-jaar-162.jpgTon-Schulten-80-jaar-28.jpgTon-Schulten-80-jaar-82.jpgTon-Schulten-80-jaar-22.jpgTon-Schulten-80-jaar-181.jpgTon-Schulten-80-jaar-94.jpgTon-Schulten-80-jaar-189.jpgTon-Schulten-80-jaar-214.jpgTon-Schulten-80-jaar-7.jpgTon-Schulten-80-jaar-78.jpgTon-Schulten-80-jaar-119.jpgTon-Schulten-80-jaar-72.jpgTon-Schulten-80-jaar-53.jpgTon-Schulten-80-jaar-23.jpgTon-Schulten-80-jaar-12.jpgTon-Schulten-80-jaar-233.jpgTon-Schulten-80-jaar-144.jpgTon-Schulten-80-jaar-153-1.jpgTon-Schulten-80-jaar-192.jpgTon-Schulten-80-jaar-206.jpgTon-Schulten-80-jaar-131.jpgTon-Schulten-80-jaar-134.jpgTon-Schulten-80-jaar-61.jpgTon-Schulten-80-jaar-155.jpgTon-Schulten-80-jaar-143.jpgTon-Schulten-80-jaar-211.jpgTon-Schulten-80-jaar-164.jpgTon-Schulten-80-jaar-30.jpgTon-Schulten-80-jaar-184.jpgTon-Schulten-80-jaar-101.jpgTon-Schulten-80-jaar-160.jpgTon-Schulten-80-jaar-198.jpgTon-Schulten-80-jaar-66.jpgTon-Schulten-80-jaar-6.jpgTon-Schulten-80-jaar-180.jpgTon-Schulten-80-jaar-217.jpgTon-Schulten-80-jaar-42.jpgTon-Schulten-80-jaar-126.jpgTon-Schulten-80-jaar-222.jpgTon-Schulten-80-jaar-203.jpgTon-Schulten-80-jaar-36.jpgTon-Schulten-80-jaar-165.jpgTon-Schulten-80-jaar-179.jpgTon-Schulten-80-jaar-45.jpgTon-Schulten-80-jaar-195.jpgTon-Schulten-80-jaar-32.jpgTon-Schulten-80-jaar-61-1.jpgTon-Schulten-80-jaar-115.jpgTon-Schulten-80-jaar-85.jpgTon-Schulten-80-jaar-75.jpgTon-Schulten-80-jaar-16.jpgTon-Schulten-80-jaar-110.jpgTon-Schulten-80-jaar-37.jpgTon-Schulten-80-jaar-62.jpgTon-Schulten-80-jaar-57.jpg

apr 16

Harmonie Caecilia geeft concert ter ere van 80-jarige kunstenaar Ton Schulten

De Ootmarsumse kunstenaar Ton Schulten hoopt op 25 april 80 jaar te worden.  Ter gelegenheid van deze bijzonder mijlpaal  wordt door Harmonie Caecilia een concert in de Rooms-Katholieke kerk Simon en Judas uitgevoerd ter ere van de beschermheer van het muziekkorps.
Opening museum (188)
Deze eretitel kreeg Schulten bij de opening van zijn museum vijf jaar geleden op de dag dat hij 75 jaar werd.
Het programma is heel gevarieerd met zowel muziek als zang. Sopraan Karin Hertsenberg brengt  diverse liederen ten gehore brengen. De Oldenzaalse zangeres zingt onder andere Ave Maria , Habanera en You raise me up, waarbij zij begeleid wordt door Harmonie Caecilia.
Jasmijn Oude Grotebevelsborg, lid van Harmonie Caecilia, zal Victor’s Tale van John Williams uitvoeren, een prachtig stuk voor solo klarinet.
Naast de genodigden van Ton Schulten, die een gereserveerde plaats hebben, is iedereen van harte welkom in de kerk om dit bijzondere concert bij te wonen.

Wanneer:  woensdag 25 april 2018
Aanvang concert: 18.30 uur
Kerk open: 18.00 uur

Bron: in en om Ootmarsum

mrt 30

Eerste trekking harmonie Caecilia: ‘Het blijft in de familie’

De eerste trekking in 2018 van de traditionele loterij van harmonie Caecilia is een feit. De jonge Jorieke ter Horst werd gevraagd om onder toeziend oog van de notaris de trekking te verrichten. Dat deed ze met verve, want een deel van de prijzen bleef ‘in de familie’. Tijdens de trekking haalde ze niet alleen het balletje van haar ouders er uit, maar ook nog die van haar oom en tante Herman en Tine Damink. Ook ‘buiten Joriekes bloedverwanten’ waren er nog winnaars te melden en eigenlijk is alles wat met de harmonie te maken en het muziekkorps steunt ‘één grote familie’. Hieronder de winnaars, die net als de vorige gelukkigen, de prijs met veel vreugde in ontvangst namen.

50 Euro              Frank Arens
100 Euro              Familie ter Horst
150 Euro              Gerard Heisterkamp
200 Euro              Familie Damink
350 Euro              Familie Kotterman

Donateursactie
Volgende week dinsdag heeft de harmonie de jaarlijkse donateursactie: Bij alle huishoudens in Ootmarsum en omstreken valt een envelop in de bus waarin een acceptgiro zit met een begeleidende brief, waarin het muziekkorps de  doelstellingen nog eens onder de aandacht brengen. “We hopen dat de vaste maar ook vele nieuwe donateurs de harmonie een warm hart toedragen en een gift overmaken. Elk bedrag is uiteraard welkom!”

Optredens
De harmonie is gevraagd om op de verjaardag van beschermheer Ton Schulten een concert te geven in de RK-kerk ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag.
Op Koningsdag (en hopelijk is het dan goed weer) wordt de traditionele aubade gegeven bij Franciscus en later het Koningsconcert op de Markt.

De winnaars van de loterij:

Tine-Damink-voor-web.jpgFrank-Arens-voor-web-2.jpgFrederieke-Kotterman-voor-web-1.jpgGerrit-Heisterkamp-voor-web.jpgHarriët-en-Robert-voor-web.jpg

jan 08

Trots op harmonie Caecilia ook in 2018

Het nieuwjaarsconcert van Harmonie Caecilia in Gasterij Oatmössche werd een doorslaand succes.  Gasterij Oatmössche was het drukbezochte decor waar het muziekkorps met prachtige nummers veel indruk maakte.
Na het openingswoord van voorzitter Hans Jurgen Oortmann was het in eerste instantie de beurt aan de ‘Notenkrakers, het beginnersorkest van de harmonie. Zij speelden een aantal nummers en kregen veel waardering voor wat ze lieten horen. Vervolgens kwam het A-orkest op de bühne. De muzikanten zorgden voor een prachtige opmaat van het nieuwe jaar. Onder leiding van de ambitieuze Nikki Kleijsen bracht  het orkest prachtige walsen en marsen. Om het geluid wat te kunnen dempen waren er tapijttegels aangelegd en dat zorgde voor een goede akoestiek. Harmonie Caecilia speelde gedisciplineerd en het werd een prima samenspel tussen muzikanten en publiek. Rob Baars zorgde weer voor de inside informatie over de te spelen nummers. Het werd mede daardoor volop genieten van de capaciteiten van de harmonie. Niet voor niets werd na afloop door de aanwezigen gezegd dat men trots was op dit muziekkorps dat met veel energie en passie dit eerste nieuwjaarsconcert  vol overtuiging bracht. Een mooi muzikaal begin van het nieuwe jaar en misschien is hier wel de kiem gelegd voor een volgend traditie in Ootmarsum.

Bron: in en om Ootmarsum

Foto’s Caspar Kouijzer

Harmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-19.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-16.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-27.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-31.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-34.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-12.jpgTubantia.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-14.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-6.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-3.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-7.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-2.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-23.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-28.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-10.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-18.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-8.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-11.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-5.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-21.jpgHarmonie-Nieuwjaarsconcert-2018-1.jpg

Oudere berichten «