Eric Blom – Slagwerkgroep

Eric Blom werd 1964 geboren te Enschede

Op 9-jarige leeftijd is hij begonnen bij de drumband van het Muziekkorps der v.m. Schutterij in Enschede en kreeg les van de instructeur; Evert Mol. Na 11 jaar bij de drumband te hebben gespeeld ging hij tevens bij het orkest meespelen. Tegelijkertijd nam hij les op de Muziekschool te Enschede alwaar hij les kreeg van Freek Klein Leugemors, Fred Vogels en Hugo Masselink.

Na 8 jaar studie behaalde hij met lof het D-diploma voor Pauken en het B-diploma voor melodische instrumenten. Tevens was hij begonnen met het instructeursschap voor de jeugddrumband van de Schutterij.
In 1990 werd hij ook lid van Muziekvereniging Wilhelmina te Glanerbrug. Tijdens deze periode volgde hij een cursus instructeur via de SAMO, welke hij in 1996 afsloot en was hij 2 jaar instructeur van de slagwerkgroep van Wilhelmina Glanerbrug.

In 1998 begon hij als instructeur van de drumband van Fanfare St. Caecilia in Heeten alwaar hij nu nog werkt. In 2001 nam hij besluit om zijn baan op te zeggen en de opleiding Slagwerk Klassiek te volgen aan het conservatorium te Enschede.

Vanaf toen stroomden de aanvragen binnen om instructeur te worden en lessen te geven. Op dit moment geeft hij les aan de muziekschool te Denekamp en is hij instructeur van de drumband van Crescendo te Overdinkel (sinds Maart 2001), van de drumband van de Holtense Muziek Vereniging (sinds September 2001) en van de drumband van Caecilia te Ootmarsum (sinds September 2002).

In 2003 nam hij met 2 van deze drumbands deel aan podiumconcoursen en haalde met hun beide een 1ste prijs in de 2de divisie en tevens een uitnodiging voor het topconcours in Februari 2004.