Bestuur

Voorzitter : Hans-Jurgen Oortmann       Tel. 0541-292895

Penningmeester: Johan Meijners          Tel. 0541-293086

Secretaris: Frederieke Kotterman        

Bestuursleden: Tine Damink, Roeland Hinderdael, Adelheid Oude Alink, Koen Rekers

Verdere functies:

H.J. Oortmann Activiteiten commissie
F. Kotterman Jeugdcommissie
T. Damink Bibliothecaris
R. Hinderdael 2e secretaris, concertcommissie
T. Kotterman Kledingcommissie
K. Rekers Slagwerkgroep, concertcommissie